Materiallister

Hva skal en med tegneprogram dersom en ikke får ut mengdelister og kapplister, spurte vi oss selv. Etter å ha laget mengdelister via FriKalk i noen år, fant vi ut at dette ble for tungvint. FriKalk var for avansert for vanlig bruk. Og dessuten var det få som brukte FriKalk. Men Excel har alle og kan alle. Ja, så da laget vi likså godt en innebygget mengdeliste i MultiCAD som blir eksportert til Excel. Informasjonen i Excel-arket kan selvsagt redigeres og omgjøres dersom det er ønskelig.

Ønsker du å se en virkelig Excel-fil eksportert fra MultiCAD, kan du laste ned følgende eksempel:

Bod_1.xlsx

I tillegg til dette har inneholder Full-versjonen av MultiCAD også pre-cut liste og konstruksjonstegninger på ett ark. Dermed er det enkelt for den som skal kappe materialene å kun ta med seg ett ark med tegning og pre-cut liste for veggen.

Informasjon om tegninger finner du her.