Hva kan MultiCAD?

Er MultiCAD lett å lære og enkelt i bruk?

Ja, MultiCAD har i årrekker vært kjent for sitt enkle og gjennomsiktige brukergrensesnitt; – sett i forhold til konkurentenes. Dette har vi fått mange positive tilbakemeldinger på. Men vi kan allikevel bli bedre. Derfor lanserte vi for en tid siden veivisere med video, tekst og bilder som er innebygget i MultiCAD som standard.
Veiviserne tar for seg det mest grunnleggende i MultiCAD og viser for eksempel hvordan man steg for steg tegner en garasje. Som helt fersk bruker klarer du å tegne en garasje på 3 timer ved hjelp av veiviserne.

Er MultiCAD effektivt?

Ja, MultiCAD er basert på tegning med ferdige konstruksjoner (objekter). Objektene har definerte egenskaper som forteller hvordan de skal ”oppføre” seg i plan, fasade og i 3D. I dag inneholder MultiCAD mer enn 3000 objekter, alt fra kjøleskap og såpedispenser til yttervegger og takstein.

La oss ta et praktisk og realistisk eksempel på bruk av MultiCADs objekter. Tenk deg du skal tegne opp ytterveggene til et hus. Du vet på forhånd at veggen skal ha en trekonstruksjon som er 148mm tykk, veggen skal ha isolasjon og liggende kledning utvendig. Et slikt objekt finnes i databasen til MultiCAD. Velg objektet og venstreklikk i de fire hjørnene av huset. Vips så er hele veggen, i full høyde, med isolasjon, kledning, full 3D konstruksjon og alt tegnet opp. Ønsker du å flytte en stender, kan det også enkelt gjøres.

Alt dette gjør at du som tegner sparer mye tid som igjen fører til økt fortjeneste. Men nok er allikevel ikke nok. MultiCAD må bli mer effektivt mener vi, så derfor strever vi hele tiden for å forbedre effektiviteten for tegneren. Siste versjon, MultiCAD v.11, øker effektiviteten med bort i mot 50% ved bruk hjelp av automatiserte arbeidsprosesser så som:

  • Automatisk generert kapplister
  • Automatisk generert konstruksjonstegninger
  • Automatisk genererte mengdelister for bruk i Byggassistenten.

Kan informasjon laget i MultiCAD brukes i andre programmer?

Ja, MultiCAD kan eksportere selve tegnefilen til det kjente utvekslingsformatet *.dxf, som blandt annet AutoCAD benytter. I tillegg har MultiCAD eksport av mengdeinformasjon til både Excel og Byggassistenten.