Last ned siste versjon av MultiCAD

Som bruker av MultiCAD kan du til enhver tid laste ned siste versjon av MultiCAD. Fyll inn informasjonen i feltene nedenfor for å laste ned.

Ønsker du å prøve MultiCAD gratis i en måned? Last ned MultiCAD her og send oss en e-post for å få tilsendt produktnøkkel.

Siste versjon av MultiCAD er versjon nummer MultiCAD v.11 (1.7.6.22). I denne versjonen har følgende blitt gjort:

 • Fikset feil i forbindelse med online lisens.
 • Byttet alle koblinger til https.

Har du en eldre MultiCAD installert? Les vår oppgraderingsinnstruksjon og ta sikkerhetskopi før du starter:

Oppgradere-MultiCAD.pdf

Revisjonshistorikk:

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.6.21)

 • Fikset feil med tekst og layout ved skalering av skjermoppløsning.
 • Mindre feilrettinger relatert til oppgradering til Windows 10.

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.6.20)

 • Støtte for gjennomsiktighet i elementer (RGBA)
 • Eksport av gjennomsiktige elementer til Artisan
 • Støtte for polygoner uten fyll
 • Fikset manglende spørsmål om lagring når MultiCAD avsluttes
 • Fikset mulighet for å legge inn mangekantet hull i objekter
 • Fikset manglende “Åpne objektets dokument” fra høyreklikk-meny

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.6.12)

 • Nytt online lisenssystem
 • Fikset kutt-feil hvis veggen blir kuttet i bunn.
 • Lagt til linjestil i meny i Layout
 • Fikset zoom-feil
 • Raskere sletting av winduer og dører

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.5.23)

 • Fikset problem rettigheter under Windows 8, 8.1 og 10.
 • Endret sti for log-fil til \Documents\MultiCAD\Error logs
 • Fikset skaleringsfeil ved eksport til dxf
 • Forbedret eksport til dxf

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.5.20)

 • Fikset problem med skjul / vis av trevegger som førte til at deler av veggen stod igjen.
 • Fikset visuelt kutt-feil rundt vinduer i enkelte trevegger
 • Fikset problem med forlengelse av vegger som tok lang tid
 • Fikset glitch hvor deler av mållinje fra konstruksjonstegning viste på hovedtegning
 • Fikset problem med reload av vegger hvis ytterkledning ble byttet

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.5.16)

 • Ny versjon av Artisan render motor
 • Ny backup-løsning for å ta vare på revisjoner og filhistorikk (ikke Home-versjon)
 • Ny mulighet for å åpne backup-filer i MultiCAD
 • Utvidet zoom-område slik at MultiCAD lettere kan håndtere kart-underlag
 • Fikset problem med mulig krasj i forhåndsvisning av utskrift
 • Fikset problem med at hull i dekker enkelte ganger blir fylt i Artisan
 • Fikset problem knyttet til plassering av dører som byttes ut
 • Fikset problem med at terreng blir endret ved restart av MultiCAD
 • Fikset problem med hull som ikke blir oppdatert ved endring av størrelse på dører/vinduer
 • Fikset problem i layout hvor tegning får ny plassering ved regenerering
 • Fikset problem med uleselig logg-fil

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.5.2)

 • Målsett konstruksjonstegninger manuelt i tillegg til automatisk
 • Fikset problem med linje rundt utsparing (vindu/døre i konstruksjonstegninger
 • Lagt til mulighet for å tvinge regenerering av layout-tegninger
 • Fikset bug der snap-punkter / noder blir printet på layouttegninger
 • Fikset feil i måleenhet ved bruk av areal-kalkulasjon
 • Fikset feil der veggen kan endre størrelse ved bruk av angre-knapp
 • Fikset geometri-problem med eksport til Artisan.

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.4.36)

 • Fikset kritisk tegnsett-feil i MultiCADs database. Alle brukere av 1.7.4.34 bør oppgradere!
 • Fikset feil i måleenhet ved bruk av areal-kalkulasjon

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.4.34)

 • Render med lys/skygge tilsvarende ArchiCAD, DDS, TurboCAD, SketchUp i løpet av et par minutt
 • Mulighet for å legge til materialer, opprette snapshot, legge inn bakgrunnsbilder, justere lys/farge, overflatestruktur, refleksjoner, gjennomsiktighet etc
 • Mulighet for å legge inn lyspærer med forskjellig farge/intensitet
 • Tilbakestill klippet objekter (f.eks. vegger som klippes til tak)
 • Implementert NS3451-standard lagnavn
 • Mulighet for å definere egne lagnavn ved siden av NS3451-standarden
 • Skjule/vise og legge til detaljer om lagene.
 • Ny lagkombinasjonsfunksjon som skjuler/viser objekter på tvers av nivåer
 • Mulighet for manuell regenerering av tegninger
 • Kraftig forbedre hastighet på visning av layoutfiler
 • Fikset mulig problem ved eksport til dxf
 • Diverse forbedring og feilfiksing

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.3.42)

 • Fikset flere kritiske minnelekasjer
 • Fikset forskjellige småfeil av ymse slag

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.3.37):

 • Forbedret håndtering av angre-funksjoner

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.3.33):

 • 50% raskere lukking av MultiCAD ved store prosjekter
 • Fikset feil ved bruk av rasterskravur

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.3.30):

 • Serialization error kan føre til krasj
 • Mulig krasj ved sletting av mållinjer i konstruksjonstegninnger

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.3.27):

 • Verktøylinjer flyttes ved lukking av MultiCAD
 • Enkelte node-feil i snitt-visning fikset
 • 2D i snitt viste feil enkelte ganger
 • Eksport til layout problemer fra snitt

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.3.23):

 • Import av gamle layoutmaler kunne føre til feilmelding
 • Enkelte node-feil i snitt-visning fikset
 • Tekst i snitt viste feil enkelte ganger
 • Enkelte gamle prosjekter krasjet i MultiCAD

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.3.18):

 • Plassering av omramming vindu legges inni veggen.
 • Vinduer har feil høyde ved innsetting i enkelte vegger
 • “Bytt ut” av vegger fører til at deler av veggen står igjen
 • Feil plassering av dører i innvendige vegger
 • Diverse bug-fiks
 • Feil i layout templates fører til krasj ved åpning av MultiCAD
 • Mulighet for å skjule/vise tekst i vegger ved å høyreklikke på veggen.
 • Krasj ved plassering av belistning på takvindu

Versjon MultiCAD v.11 (1.7.3.14):

 • Redigerbar 2D-snitt og 2D-fasadetegning i egne tegninger
 • 3D- “dra og slipp”-snitt
 • Alle tegninger samlet i en fil
 • Full synkronisering mellom tegningene
 • Mulighet til å se endringene ved synkronisering
 • Tekst, mållinjer og 2D i fasade- og snitt-tegning vises ikke i 3D
 • Automatisk generering av konstruksjonstegninger med kappliste, målsetting og pre-cut id.
 • Full redigering av konstruksjonstegninger

Versjon MultiCAD 2010 (1.6.7.3):

 • Kobling og eksport til Byggassistenten.
 • Forbedret eksport til layout (opptil 7 ganger raskere eksport av 2D-symboler)
 • Pult-tak i takgenerator

Versjon MultiCAD 2010 (1.6.5.1):

 • Ny automatisk materialliste (Eksport til Excel)
 • Optimalisert ytelse under Vista og Windows 7