MultiCAD Full

MultiCAD Full er den komplette løsningen for byggmestere og arkitekter innen småhusproduksjon. Med denne versjonen får du:

  • Fullverdige arbeidstegninger
  • Automatisk genererte konstruksjonstegninger
  • Mulighet for generering av fotorealistiske bilder
  • Eksport til Byggassistenten
  • Eksport til AutoCAD via dxf.

I tillegg til alle de generelle tegnekommandoene, er det i denne versjonen også mulig å bygge sine egne objekter enten ved hjelp av generatorer eller ved egen konstruering.

Fullversjonen gir også mulighet for å kunne tegne 3D-tegninger direkte på en 2D-skisse.

Med MultiCAD Full har du alltid tilgang til siste versjon av MultiCAD, gratis fra vår hjemmeside så lenge lisensen din er gyldig. Lisensen er gyldig så lenge årlig vedlikeholdsavgift er betalt. Merk! Flere versjoner av MultiCAD selges med flerårig lisens. I disse versjonene er den årlige vedlikeholdsavgiften inkludert. Du kan altså laste ned nye versjoner av MultiCAD helt til lisensen din går ut. Dersom du ikke ønsker å fortsette / betale vedlikeholdsavgiften, vil MultiCAD slutte å fungere når lisensen går ut.

Sammenlign de ulike MultiCAD versjonene her.