Produkter

Multicad as er et programvarehus som utvikler, markedsfører og selger 3D DAK programmet MultiCAD. MultiCAD er et 3D tegneprogram for byggmestere, arkitekter, boligprodusenter, entreprenører og tilhørende innenfor bygg- og anleggsbransjen. MultiCAD Tegneprogrammet har lav brukerterskel og kan brukes av alle.

MultiCAD er summen av over 25 års erfaring med DAK for bygg og anlegg. Flere ledende aktører innenfor norsk byggeindustri har brukt MultiCAD i en årrekke, og baserer hele sin produksjon på MultiCAD. Dette skyldes i stor grad at MultiCAD er designet for skandinavisk konstruksjon og byggeskikk samt er enkelt i bruk.

MultiCAD gir deg en effektiv tegneprosess blant annet gjennom et svært brukervennlig grensesnitt, og veivisere for å tegne komplekse objekter som trapper, vinduer, tak og dører.

MultiCAD er utviklet av fagfolk i byggebransjen for å ivareta de behov som finnes ved byggprosjektering. Programmet har siden 1984 gjennomgått en kontinuerlig utvikling.

Hvorfor MultiCAD?

Med MultiCAD får du et sterkt 2D/3D DAK verktøy som er tilgjengelig på norsk med norske manualer. MultiCAD har en standard objektdatabase med tegneobjekter utviklet i samarbeid med Boligprodusentenes Forening og ledende aktører innenfor byggeindustrien i Norge.

MultiCAD har innebygd veivisere med video, tekst og bilder. Veiviserne tar for seg det mest grunnleggende i MultiCAD og viser for eksempel hvordan man steg for steg tegner en garasje. Som helt fersk bruker klarer du å tegne en garasje på 3 timer ved hjelp av veiviserne.

MultiCAD strever hele tiden for å forbedre effektiviteter. Siste versjon, MultiCAD v.11, øker effektiviteten med bort i mot 50% ved bruk hjelp av automatiserte arbeidsprosesser så som:

  • Automatisk generert kapplister
  • Automatisk generert konstruksjonstegninger
  • Automatisk genererte mengdelister for bruk i Byggassistenten

MultiCAD leveres i dag i fem versjoner; full med fotorendering, full, light, home og skole-versjon.