MultiCAD Full m/Artisan

MultiCAD Full-versjon med Artisan inneholder alle funksjonen som MultiCAD Full-versjon inneholder, men i tillegg har den en kraftig fotorenderingsmodul kalt Artisan. Motoren i Artisan benyttes av både ArchiCAD, DDS, AVEVA og andre leverandører av 3D-løsninger.

Med MultiCAD Full-versjon med Artisan har du:

  • Alle MultiCAD Full funksjoner
  • mulighet til å enkelt generere fotorealistiske bilder på ett par minutter
  • mulighet til å legge på materialer, bakgrunner, tekstur etc.
  • mulighet til å bestemme lysegenskaper
  • mulighet til å opprette snapshot for enkel regenerering av renderte bilder

Artisan er en enkel tilleggsmodul til MultiCAD. Det betyr at når man skal lage fotorealistiske bilder vil tegningen åpnes rett i Artisan for håndtering av lys, skygge, materialer og bakgrunn. Om man senere oppgraderer tegningen, vil modellen i Artisan også oppdateres samtidig. Har man opperettet snapshot av modellen kan man enkelt generere nye fotorealistiske bilder uten å måtte legge til materialer, lys og bakgrunn etc.
Eksempelet nedenfor viser hvordan Artisan fungerer:

Med MultiCAD Full-versjon har du alltid tilgang til siste versjon av MultiCAD, gratis fra vår hjemmeside så lenge lisensen din er gyldig. Lisensen er gyldig så lenge årlig vedlikeholdsavgift er betalt. Merk! Flere versjoner av MultiCAD selges med flerårig lisens. I disse versjonene er den årlige vedlikeholdsavgiften inkludert. Du kan altså laste ned nye versjoner av MultiCAD helt til lisensen din går ut. Dersom du ikke ønsker å fortsette / betale vedlikeholdsavgiften, vil MultiCAD slutte å fungere når lisensen går ut.

Kontakt oss om du ønsker en prøvelisens for MultiCAD med Artisan her.

Sammenlign de ulike MultiCAD versjonene her.