MultiCAD Light

MultiCAD Light er en noe enklere versjon av MultiCAD enn Full. Med MultiCAD Light kan du tegne fullverdige hus og boligtegninger, men med noen klare begrensninger.

MultiCAD Light kan ikke generere konstruksjonstegninger, detaljtegninger eller eksportere prosjektdata til for eksempel Byggassistenten. Til gjengjeld er MultiCAD Light en billig inngangsport til profesjonell data-tegning. Ønsker du i fremtiden å oppgradere til full-versjon, betales kun mellomlegget mellom Full-versjon og Light-versjonen.

Også MultiCAD-Light kommer med innebygget veiviser som lar det tegne en garasje på 3 timer uten noen som helst bakgrunnskunnskap.

Med MultiCAD Light-versjon har du alltid tilgang til siste versjon av MultiCAD, gratis fra vår hjemmeside så lenge lisensen din er gyldig. Lisensen er gyldig så lenge årlig vedlikeholdsavgift er betalt. Merk! Flere versjoner av MultiCAD selges med flerårig lisens. I disse versjonene er den årlige vedlikeholdsavgiften inkludert. Du kan altså laste ned nye versjoner av MultiCAD helt til lisensen din går ut. Dersom du ikke ønsker å fortsette / betale vedlikeholdsavgiften, vil MultiCAD slutte å fungere når lisensen går ut.

Sammenlign de ulike MultiCAD versjonene her.