MultiCAD Home

MultiCAD til kr. 1.500,-

Ønsker du et proft tegneprogram beregnet og priset for hjemmebrukere? I såfall kan MultiCAD Home være av stor interesesse for deg. MultiCAD Home er en noe enklere versjon av MultiCAD beregnet for hjemmebrukere. Med MultiCAD Home kan du allikevel tegne fullverdige hus og boligtegninger.

MultiCAD Home kan ikke generere konstruksjonstegninger eller eksportere prosjektdata til for eksempel Excel. Til gjengjeld er MultiCAD Home det eneste profesjoennelle tegneprogrammet beregnet for hjemmebrukere. Selvsagt kan tegningene du tegner i Home-versjonen åpnes i alle andre versjoner av MultiCAD. Dette åpner for at du som hjemmebruker kan tegne din eget garasje, hus eller hytte og deretter sende tegningene over til en byggmester som har MultiCAD Full-versjon for videre behandling.

Vi har valgt å prise MultiCAD Home til den lave prisen av 1500 inkl. mva pr år. Det betyr at for deg som hjemmebruker betaler du inn et beløp hvert år så lenge du ønsker å bruke MultiCAD. Ønsker du ikke å bruke MultiCAD videre, stopper MultiCAD av seg selv. Du får altså ikke noen purring eller regning dersom du ikke ønsker å benytte MultiCAD Home videre. Du står også fritt til å komme tilbake igjen ved en senere anledning.

Også MultiCAD Home kommer med innebygget veiviser med film og bilder som lar det tegne en garasje på 3 timer uten noen som helst bakgrunnskunnskap.

Med MultiCAD Home har du alltid tilgang til siste versjon av MultiCAD, gratis fra vår hjemmeside så lenge lisensen din er gyldig. Lisensen er gyldig så lenge årlig vedlikeholdsavgift er betalt.

Dersom du ikke ønsker å fortsette / betale vedlikeholdsavgiften, vil MultiCAD slutte å fungere når lisensen går ut.

Sammenlign de ulike MultiCAD versjonene her.